Technische Leitung

ARGE Beck + Partner AG u. Donatsch + Partner AG

Martin Fopp

Gesamtprojektleiter

Martin Fopp

Luca Daguati

Gesamtprojektleiter Stv.

Luca Daguati

Dario Büsser

Bau Projektleiter

Dario Büsser

Peter Bircher

Stab

Peter Bircher

Peter Hartmann

Güterzusammenlegung Proj.-leiter Stv.

Peter Hartmann

Georg Donatsch

Amtl. Vermessung Proj.-leiter Stv.

Georg Donatsch

Luca Daguati

Bau Proj.-leiter Stv.

Luca Daguati